Селищний голова

Турбаба Галина Григорівна

Порядок управління комунальним майном
Про благоустрій території населених пунктів Дворічанської селищної ради
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

 

Звіт про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг
Звіт про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг

Звіт про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дворічанської селищної ради

Звіт про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дворічанської селищної ради Куп'янського району

Харківської області

Відповідно до Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1червня 2020 р.№ 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг»,  спільним наказом начальника відділу соціального захисту та охорони здоров'я Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області та директора  територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області створена комісія (далі-Комісія) з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області, затверджений план заходів з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг.

З 15 червня по 29 червня 2021 року організовано і проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області.

Метою зовнішньої оцінки є моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області (далі – територіальний центр).

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області (далі – територіальний центр, установа) провадить свою діяльність на підставі  рішення ІІ сесії VIIІ скликання Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області № 96-VІІІ від 11.02.2021року.

Одним з основних завдань територіального центру є вчасне виявлення, забезпечення та надання соціальних послуг громадянам, які опинились в скрутних життєвих обставинах і потребують особливої уваги та допомоги на основі індивідуального та комплексного підходу до кожного підопічного.

Фактична чисельність працівників станом на 30 червня 2021 року складає 52 працівника.

Соціальні послуги надаються для досягнення таких цілей:

1) профілактика складних життєвих обставин;

2) подолання складних життєвих обставин;

3) мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин.

Соціальні послуги залежно від місця надання поділяються на послуги, що надаються:

1) за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома) – для цього утворено відділення соціальної допомоги вдома;

2) у приміщенні надавача соціальних послуг – утворено відділення денного перебування, яке надає дві базові соціальні послуги : соціально - побутової адаптації та натуральної допомоги.

При наданні соціальних послуг працівники керуються затвердженими державними стандартами:

- догляду вдома;

- соціальної адаптації;

- натуральної допомоги;

при необхідності – іншими.

         Відділення соціальної допомоги вдома працює для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які потребують сторонньої допомоги за місцем проживання .

За перше півріччя 2021 року, відповідно отриманих рішень від відділу соціального захисту та охорони здоров’я Дворічанської селищної ради обслуговано 659 осіб, які потребували даного виду послуг та з якими заключено договори на соціальне обслуговування у двосторонньому порядку, підписані індивідуальні плани з описами соціальних послуг, які замовили отримувачі. Індивідуальні плани переглянуті через 30 днів з моменту заключення договорів, з метою (при потребі) їх коригування (у подальшому будуть переглядатись 1 раз на пів року). Строки та терміни надання соціальної послуги за звітами соціальних робітників відповідають зазначеним у договорах.

На стенді відділення розміщені необхідні матеріали для отримувачів послуги «догляду вдома», у тому числі розміщена інформація та буклети про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг.

За звітний період 2021  року прийнято на обслуговування – 659 осіб, знято з обслуговування – 131 особа (з них, у зв’язку зі смертю – 37 осіб, відмова від обслуговування та інше - 94 особи).

Станом на 30 червня 2021 року на обслуговуванні знаходиться 528 осіб. На території Дворічанської селищної ради працюють 37 соціальних робітників. Середнє навантаження на одного соціального робітника складає 14 підопічних, за нормою 6. Високе навантаження пояснюється значною кількістю осіб, які замовили соціальні послуги на платній основі або з установленням диференційованої оплати та їх кількість є незначною.

Протягом січня–червня 2021 року проводились виїзди  мультидисциплінарної команди безпосередньо до місця проживання підопічних відділення соціальної допомоги вдома. За січень – червень 2021 року команда виїздила у шість населених пункти селищної ради, обслугувала 23 особи (доставка медикаментів, вимірювання тиску, надання перукарських послуг).

За півріччя 2021 року 10 підопічних відділення скористувалися послугами автомобіля установи. Це, в основному, підвіз до лікарні та аптечних установ.

Всього за І  півріччя 2021 року відділенням  надано 86105 послуг у тому числі на платній основі – 1640 послуг на загальну суму  28,3 тис. грн.. Кошти витрачаються за цільовим призначенням, відповідно структури витрат, що увійшли до собівартості послуги.

Відвідування підопічних здійснювалися соціальними робітниками відповідно до затверджених графіків відвідувань, з урахуванням груп рухової активності та замовлених послуг, від 1 до 5 разів на тиждень. Кількість відвідувань за звітний період становить 22225.

Щодо контролю за організацією та якістю надання соціальної послуги догляду вдома за звітний період проведені перевірки якості роботи соціальних робітників з виїздом на дільниці, про що складено 653 відповідних актів  перевірки якості надання соціальних послуг (99,1% від загальної кількості обслугованих).

Моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома через проведення анкетування  здійснювався протягом півріччя. Соціальними робітниками територіального центру послуги надавалися якісно, в повному обсязі, про що свідчать не тільки акти перевірок якості соціального обслуговування (надання соціальних послуг), а  і анкети – опитувальники, які були запропоновані отримувачам послуг для вивчення їх думки щодо обслуговування та надання пропозицій щодо його покращення. Таких анкет отримано 294, що складає 44,6  % від загальної кількості осіб, які обслуговані протягом півріччя. У анкетах висловлене задоволення кількістю та якістю послуг, нарікання відсутні. Висловлена пропозиція щодо утворення при відділенні бригади працівників, які б розпилювали дрова та косили траву у літній період.   

 Скарг на роботу відділення за звітний період не надходило. Отримано 60 письмових позитивних відгуків на роботу соціальних робітників, які проведені через Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян.

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома склала 100% (659 осіб виявлено та обслуговано).

41 працівник відділення соціальної допомоги вдома рівень своєї кваліфікації підвищував шляхом проведення неформального навчання безпосередньо в установі. Всього проведено 19 навчань. Вивчалась нормативно – правова база по наданню соціальної послуги «догляду вдома» (Закон України «Про соціальні послуги», Державний стандарт догляду вдома, інші).

 Відділення денного перебування

За звітний період відділенням виявлено та обслуговано 669 осіб. За І півріччя 2021 року   знято з обслуговування з різних причин 17 осіб. Станом на 30 червня 2021 року на обслуговуванні знаходиться 652 особи.

За І півріччя 2021 року були надані такі соціальні послуги:

послуги соціальної адаптації:

- заходи щодо емоційного та психологічного розвантаження (спілкування, надання консультацій за допомогою телефонного зв’язку) -  250 особам ;

- проведення виставок робіт підопічних -  6 осіб ;

- привітання з ювілеями, святами, спільний перегляд телепередач, чаєпиття -   306 особам;

- робота гуртків «Мелодія душі», «Господарочка», збори ініціативної групи по написанню проектів соціальної дії – 12 осіб;

- заходи до дня закоханих; міжнародного жіночого дня 8 березня; дня медичного працівника; збори ініціативної групи по написанню проекту соціальної дії – 27 осіб;

- послуги з масажу за призначенням лікарів -  10 осіб ;

- вимірювання артеріального тиску -  669 осіб ;

- заняття в «кімнаті здоров’я», виконання лікувально-фізичних вправ – 14 осіб ;

- надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно здорового способу життя -  669 осіб.

Всього за півріччя 2021 року надано 4823 послуги соціальної адаптації – 669 особам.

Послуга соціально-побутової адаптації надавалась безоплатно, за рішенням сесії Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області від 22 квітня 2021 року № 597-У111.

Скарг від отримувачів даного виду послуги за звітний період не надходило.

Всі потребуючі послуги соціально-побутової адаптації обслуговані 100%.

Підвищення рівня професійної кваліфікації працівники відділення проходили шляхом неформального навчання безпосередньо в установі.

Протягом січня – червня 2021 року працівниками відділення проводилось опитування отримувачів послуги  через анкетування. Таких анкет отримано 91, що складає 13,6% від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

В анкетах висловлена вдячність працівникам як установи в цілому, так і відділення, у тому числі за належну увагу, шанобливе ставлення до громадян похилого віку, за допомогу у вирішенні життєвих проблем.

Крім цього, надійшло 2 письмових подяки про роботу відділення.

Працівниками відділення надавались соціально-економічні послуги (натуральна допомога). За звітний період надано натуральну допомогу у вигляді:

 вживаного одягу - 16 особам;

перукарських послуг – 357 особам;

прокату засобів технічної реабілітації (палиці, милиці, ходунки, інвалідні візки) – 24 особам;

продуктових наборів – 20 особам.

Всього за півріччя натуральної допомоги надано 748 послуг – 417 особам, у тому числі виключно підопічним, які обслуговуються відділенням денного перебування -63 особам. З них, на платній основі обслуговано 53 особи. Отримано – 1,9 тис. грн..

Скарг та подяк від отримувачів послуги натуральної допомоги не надходило. Всі підопічні, які звернулись за отриманням даної соціальної послуги обслуговані 100%.

Особові справи підопічних відділення денного перебування сформовані відповідно Державного стандарту соціальної адаптації та Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги.

Надання послуг відповідає строкам і термінам визначеним у індивідуальних планах.

У відділенні денного перебування є в наявності інформаційний стенд на якому розміщена необхідна інформації щодо надання послуг.

Моніторинг якості соціальної послуги натуральної допомоги проводився протягом 1-го півріччя 2021 року за допомогою анкет. Таких анкет отримано 85 одиниць, що складає 20,4% від загальної кількості отримувачів цієї послуги. Аналіз анкет говорить про те, що отримувачів влаштовує перелік послуг, якість та  періодичність їх надання.

Атестація соціальних працівників буде проводитись в грудні 2021 року, про що виданий відповідний наказ від 04.06.2021 року № 76-к.

Будівля, де розміщені відділення територіального центру обладнана 2-ма пандусами для доступності осіб з інвалідністю.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дворічанської селищної ради здійснює свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил. Завдяки зусиллям працівників територіального центру підопічні набувають навички самообслуговування, розвитку розумових здібностей, логічного мислення, мовлення, пам’яті, здатності долати труднощі та оптимістично сприймати життя.

У 2021 році заключено угоду про співпрацю з  громадською організацією Дворічанська  районна Рада ветеранів.

Протягом січня – червня 2021 року 2021 року 15 волонтерів-пенсіонерів надали послуги 15 підопічним територіального центру (у придбанні медикаментів, продуктів харчування, ліків, написанні листів, поздоровлення зі святами).

Всі опитані отримувачі повністю задоволені роботою надавача соціальних послуг по всім показникам якості. За результатами проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг за І півріччя  2021 року Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дворічанської селищної ради  отримав оцінку «добре».

 

Пропозиції щодо напрямів удосконалення діяльності територіальних центрів:

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державних стандартах догляду вдома та соціальної адаптації;

- своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг, забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;

- щомісячно проводити наради щодо обговорення якості надання соціальних послуг персоналом та самооцінки працівників. Всі пропозиції щодо удосконалення роботи виносити на розгляд колективу та використовувати в роботі;

- проводити навчальні семінари для соціальних робітників з метою підвищення їх кваліфікації та обізнаності з нормами чинного законодавства в сфері надання соціальних послуг;

- забезпечити проведення супервізії працівників, які надають соціальні послуги.

 

 

 

 

 

Переглядів: 122
Дата публікації: 13:15 04.08.2021
Дворічанська селищна рада Харківської області >>>